Webside & Foto Kathrine Olsen ©

 

 

 

 

 

Staldregler

 

 

Ind- & udgange

 

 • Al færdsel ind og ud af stalden med heste, skal ske gennem de røde døre/porte.
 • Dørene i hejseportene må selvfølgelig benyttes til fods uden hest.

 

Vinduer

 

 • Når vinduet i boksen skal åbnes, skal det åbnes helt, således at det hægtes fast i slåen på væggen.


Bokslåger

 

 • Lågen i frontgitteret skal være lukket, når man forlader sin hest. Såfremt dette glemmes, flere gange vil lågen blive boltet fast – permanent.
 • Alle oplysninger vedr. hesten, anføres på bokstavlen.
 • Fodermængden sættes i samråd med Jørgen.

 

Sadelrum

 

 • Der er et sadelskab til hver boks og kun eet.
 • Hesteejeren anskaffer selv hængelås til sadelskab.
 • Sadler o.lign. må ikke hænges på skabslågen, da den ikke kan holde til dette, benyt i stedet sadelbukkene.
  Repration af skab, udføres på hesteejerens regning ved grov uagtsomhed.
 • Sadelskabet skal holdes rent både ud- og indvendigt.
 • Opbevaring af spise- og fødevarer strengt forbudt i sadelskabet, pga skadedyr.
 • Begræns rideudstyret, så det kan være i sadelskabet. Ellers kan containerne udenfor benyttes.
 • Fejning af og orden i sadelrummet udføres af den pensionær, der har weekend fodring iflg. turnus.

 

Røgt og pleje af hesten

 

 • Foregår på én af de 4 vaskepladser eller i hestens boks.
 • Vaskepladsen rengøres/fejes efter brug.
 • Opbinding af hesten på staldgangen forbudt – det vanskeliggører fri passage.

 

Udmugning

 

 • Boksen skal muges ”i bund” min. 1 gang om ugen – af hygiejniske årsager.
 • Tørt halm genbruges som bundmadras. Nyt halm ovenpå.
 • Udmugning foregår med trillebør. Møget læsse af ned i udmugningskanalen via lemmen, som åbnes og lukkes umiddelbart efter trillebøren er tømt. Efter sidste aflæsning fejes omkring udmugningshullet inden lemmen lukkes.
 • Udmugningsanlægget startes ved tryk på ”60 sek.”-knappen.
 • Ved givning, strøning af halm, læsses halmen på trillebøren som læsses af helt inde i boksen.
 • Tag kun halm fra den balle, der er åbnet.
 • Efter udmugning og strøning fejes gangen.
 • Skovle og trillebøre sættes pænt på plads efter brug.
 • Såfremt din hest, af den ene eller anden årsag, ikke tåler halm, skal hesteejeren selv anskaffe og betale spåner til strøning, idet vi ikke vil se en boks uden tørt underlag.

 

Ophold i stalden

 

 • Hensigtsmæssig opførsel. Rolig og afdæmpet adfærd.
 • Kl. 22. 00 dæmpes belysning til ca. 10% (kun 4 lamper lyser).
 • Sidste mand lukker og slukker efter sig.
 • Omklædningsrummet er privat område – adgang forbudt.

 

Ophold i ridehal & rytterstue

 

 • Sker efter henvisning fra Rideklubbens ordensreglement.

 

Toiletter

 

 • Benyttes til toiletbesøg og ikke til vask og afrensning af rideudstyr.

 

Ansatte

 

 • Ansatte i stalden handler efter aftale og ordrer fra Jørgen, hvorfor henstillinger o.lign
  fra den/de ansatte skal respekteres og efterleves.

 

Spørgsmål

 

 • Har du spørgsmål vedr. ovenstående bedes disse primært rettes til Jørgen Grimbühler.

 

 

 

Hjælp os og hinanden med at holde orden i stalden.

Vi håber hermed at få et godt samarbejde!

 

 

/ Jørgen Grimbühler

 

 


 

 

 

Kontakt

 


Ågerupgård Ridecenter

Ågerupvej 89
4390 Vipperød

Tlf. 59 18 26 30
Mobil 40 52 24 30

Grimbuhler@aagerupgaard.dk