Webside & Foto Kathrine Olsen ©

 

 

 

 

 

Lidt mere om opstaldning

 

 

Ågerupgård har ansvaret for

 

 • At hestene fodres.
 • At ejeren underrettes/tilkaldes ved evt. sygdom hos hesten, samt at dyrlægen tilkaldes straks ved akut sygdom (for ejeres regning).
 • At fodre med halm 1 gang dagligt.
 • At folde er i forsvarlig stand.

 

Ågerupgård har ikke ansvaret for

 

 • Sygdom hos hesten.
 • Hestens liv og førlighed, herunder skader som hesten måtte pådrage sig under opstaldning eller på fold.
 • Skader, som hesten måtte forvolde på ting eller personer.

 

Hesteejeren forpligter sig til

 

 • At hestens boks muges og strøs efter behov. Udmugning ”i bund” min. 1. gang ugentligt.
 • At hesten har/får nødvendige vaccinationer. Vacc.attest forevises staldrepræsentanten på dennes anmodning derom. Dog forevises vacc.attest straks ved ankomst til stedet.
 • At rådføre sig om foderkvantum.
 • At indgå i week-end fodringsordning med øvrige pensionærer.
 • At låne sin boks ud til div. arrangementer.
 • At passe og pleje sin hest forsvarligt.
 • At efterleve ridehus- og baneregler, iflg. rideklubbens regler.
 • At acceptere, at rideskolen har førsteret på ridebaner og i ridehus i undervisningstiden.
 • At passe hesten - selv i skolernes sommerferie.
 • At efterleve anmodninger og henstillinger fra ansatte på gården, som handler efter ordrer fra Jørgen.
 • At indordne sig under reglementer på Ågerupgård.


Overtrædelse af gældende regler kan medføre bortvisning fra stedet.

 

Samt...

 

 • Ikke at galoppere på offentlige steder, det være sig fortove, stier, veje o.lign.
 • Ikke at betræde græsset ved Ågerup bys fredssted, det er ikke et afgræsningsareal.
 • Ikke at færdes med hesten i eller igennem vores gårdsplads, rid udenom.
 • Ikke at af- og pålæsse heste i gården. Det skal foregå bag stalden.
 • Ikke at afskridte hesten på vejen mellem Roskildevej og Ågerupgård, da efterladt gødning ikke bliver fjernet.

 

I øvrigt henstiller vi til

 

 • At man opfører sig pænt her på stedet. Dvs. at man hilser, siger ”Hej” til hinanden, når man indtræder i stalden, ved ridebaner, i ridehus eller i rytterstue.
 • At man taler pænt til og om hinanden og hinandens heste.
 • At man hilser på naboer i byen og ikke blot ignorerer dem ved passering.
 • At man som pensionær på Ågerupgaard repræsenterer stedet og derfor bør optræde pænt og høfligt.
 • At man parkerer sin bil foran ridehallen eller på parkeringspladsen langs stalden
 • At foldene kun benyttes efter anvisning.
 • At man respekterer gældende regler, samt staldrepræsentantens diverse anmodninger og henstillinger.

 

Fodring

Daglig fordring


Morgen ml. kl. 6.00 – 8.00
Middag ca. kl. 13.00
Aften ml. 20.00 – 21.00

 

Weekend fodring

 
I følge turnusordning; fredag, lørdag og søndag aften året rundt.
(Se opsat plan på tavle i stalden)

Fold

Sommerperioden (ca. 10/5 til 1/9)
Hestene fodres og lukkes ud om morgenen mandag – fredag, man lukker selv ind.
Lørdag, søndag og helligdage fodres der ikke og der lukkes ikke heste ud – man sørger selv for sin hest hele dagen.
Står hesten inde til middag fodres der mandag til fredag.
I denne periode fodres hestene ikke om aftenen. (Såfremt fodring om aftenen alligevel ønskes, gøres dette af hesteejeren selv, hent blot foder i foderrummet. Turnusordning kan indgås ml. pensionærerne).

I juli måned lukkes stalden i ca. 2 uger – grundet rengøring og lakering af stald. I den uge kan/må hestene ikke komme på stald, skal gå ude døgnet rundt. Aktuel uge varsles i god tid, som opslag på div. tavler.

Sommerfolde tildeles og bestemmes af Jørgen.
Der er en vallak og en hoppefold der også fungerer som døgnfold.


Undervisning

Undervisning kan kun modtages gennem Rideklubben. Såfremt de ikke har/kan tilbyde den undervisning du ønsker, er der fri mulighed for at køre ”i byen” og få undervisning.

____________________________________________________________________________

Opsigelse

Staldpladsen kan opsiges fra såvel pensionærens som Jørgens side med 1. måneds varsel
til d. 1. i en måned. Depositum bruges til betaling af den sidste måned.

Overtrædelse eller misligholdelse af oven- og omstående gældende regler kan og vil
medføre bortvisning fra stedet. Dette kan være straksbortvisning.

 

/Jørgen Grimbühler

 

 

 

 

 

Kontakt

 


Ågerupgård Ridecenter

Ågerupvej 89
4390 Vipperød

Tlf. 59 18 26 30
Mobil 40 52 24 30

Grimbuhler@aagerupgaard.dk